VI. Jesenné stretnutie s odborníkmi

Slovenské hemofilické združenie

Vás srdečne pozýva na

VI. Jesenné stretnutie s odborníkmi,

OPÄŤ ROZSVIETIME ČERVENÉ SVETLÁ - SVETOVÝ DEŇ HEMOFÍLIE 2020

V piatok 17. apríla 2020 si pripomíname Svetový deň hemofílie. Slovenské hemofilické združenie sa pripája k celosvetovej iniciatíve "Rozsvieťme červené svetlá" za účelom zvyšovania povedomia o hemofílii.

Hemofília a iné vrodené krvácavé ochorenia v čase pandémie COVID-19

Milí priatelia,

už niekoľko týždňov ovládol náš život dosiaľ nepoznaný vírus, ktorý sa šíri nesmiernou rýchlosťou po celom svete.

Predbežná správa verejnej zbierky 000-2019-004700

Verejná finančná zbierka sa vykonávala na celom území Slovenskej republiky od 15. februára 2019 do 31. decembra 2019 a bola vykonaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte zbierky číslo SK05 0200 0000 0034 5406 3157 zriadenom vo VÚB, a.s., ktoré boli získané:

2% z dane a pandémia koronavírusu

Prosíme všetkých, ktorí nepodajú daňové priznanie do 31.3.2020 a chcú poukázať 2% z dane, aby do 31.3.2020 požiadali elektronicky, resp. písomne o odklad podania daňového priznania. Podľa súčasnej legislatívy a právneho stavu, ak to neurobíte, nebudete môcť poukázať 2% z dane.

Syndikovať obsah