Sociálno - právny informátor

 
Slovenské hemofilické združenie vydávalo pre svojich členov svoju publikáciu pod názvom Sociálno-právny informátor. V tejto publikácii sme informovali svojich členov o rôznych zmenách v legislatíve, zmenách v sociálnych otázkach, kompenzáciách zdravotného a telesného postihnutia a podobne.
 
Pre vydávanie našej publikácie "Sociálno-právny informátor" nám bolo Ministerstvom kultúry SR pridelené registračné číslo EV 2865/09 a bolo zaradené do Tematickej skupiny: B3. Vydávali sme ho do konca roka 2010. Bohužiaľ ďalšie číslo tejto publikácie nevyšlo v roku 2011 z ekonomických a úsporných dôvodov, načo nám Ministerstvo kultúry SR začiatkom roka 2012 odňalo registračné číslo publikácie. Aj napriek tomu sme časť tejto veľmi dôležitej publikácie vydali ako prílohu Hemofilického spravodajcu 01/2012.
 
Doteraz vydané čísla Sociálno-právneho informátora od roku 2001 si môžete prečítať po ich otvorení na odkazy nižšie:
 

PrílohaVeľkosť
SPI_13-2010.pdf203.91 KB
SPI_12-2008.pdf185.9 KB
SPI_11-2007.pdf169.85 KB
SPI_10-2006.pdf153.45 KB
SPI_09-2005.pdf146.18 KB
SPI_08-2004.pdf231.1 KB
SPI_07-2003.pdf214.29 KB
SPI_06-2001.pdf120.6 KB