Tlačené materiály

 
Slovenské hemofilické združenie počas svojej činnosti publikovalo celý rad rôznych časopisov a publikácii, letákov a pod. 
 
Niektoré z nich si môžete prezrieť, prípadne aj stiahnuť na nasledovných stránkach:
 
 
Hemofilický spravodajca
 
Sociálno-právny informátor
 
Výročné správy
 
Iné