Ako nám môžete pomôcť

Finančné sponzorstvo

2% daň

Vecné sponzorstvo

Dobrovoľníci

Poďakovanie sponzorom

 

Sme tu preto, aby sme pomohli a snažili sa zlepšiť život ľuďom  s vrodeným krvácavým ochorením.

Potrebujeme pomoc Vás všetkých!

Dospelí, pomôžte vniesť svetlo do života našich detí, 
dajte im šancu, veď deti sú naša budúcnosť.

Nebuďte ľahostajní k osudu iných.

Je naša povinnosť sa starať o našich kamarátov a priateľov.

Žime tak, aby sa v našom živote dobre cítili iní.
Tomáš Janovic