Zahraničné pobyty

V minulých rokoch sa zúčastnili naši členovia zahraničných táborov poriadaných partnerskými organizáciami v zahraničí, a to v Rakúsku, Veľkej Británii, Nemecku a Maďarsku. V roku 1999 sa zúčastnili dvaja naši členovia I. mládežníckeho letného tábora EHC v Grécku poriadaného Európskym hemofilickým konzorciom. V roku 2001 sa zúčastnil jeden náš člen III. mládežníckeho letného tábora EHC v Dánsku a v roku 2003 dve naše členky IV. mládežníckeho letného tábora EHC vo Francúzsku.

Od roku 1998 SHZ poriadalo zahraničné rehabilitačné tábory pri Balatone v Maďarsku (od 2005  to bolo v Taliansku). Tieto tábory boli slovenské so slovenským personálom. Uskutočňovali sa v júli v letovisku FONYÓD vo veľkom medzinárodnom tábore. V tomto tábore boli zdravé deti poľskej, maďarskej, českej, nemeckej a chorvátskej národnosti. Počas tohoto tábora bolo našim zámerom integrovať deti s vrodeným krvácavým ochorením medzi zdravé deti.

Tento tábor bol počtom účastníkov menší ako v Turčianskych Tepliciach a zúčastňovalo sa ho cca 25 detí. Deti sa mohli dostatočne športovo vyžiť, lebo areál mal dostatočné množstvo športových ihrísk. Deti najčastejšie hrávali futbal, basketbal a bedminton. Hneď za hotelom bola výborne upravená a čistá pláž. Presun na plávanie bol minimálny (cca 100 m).

Počas tábora sme realizovali dva výlety, napr. plavbu loďou na druhý breh Balatonu s výletnou loďou do mesta Badacsony. V Badacsony sa uskutočnila prehliadka mesta alebo výlet na známy maďarský trh v meste FONYÓD, v ktorom si deti mohli nakúpiť suveníry domov.

Vedenie tábora nám vychádzalo vždy v ústrety. Poskytlo nám miestnosť, kde sme si mohli zriadiť ambulanciu a uložiť lieky. Samozrejme tento tábor sa nemohol uskutočniť bez dostatočného množstva koncentrátov koagulačných faktorov získaných od sponzorov a zabezpečenia kvalifikovaného zdravotníckeho personálu. Počas tábora sa naše deti skamarátili a zároveň nadviazali priateľstvá a kontakty s deťmi z iných štátov.

V posledných rokoch sme od poriadania takýchto táborov upustili z finančných dôvodov.

 

Skupinové foto na Balatone

 

 

HEMI

Maskot táborov