Tábor maloletých hemofilikov s rodičom

Keďže sme do roku 2001 nemali podchytenú najmladšiu skupinu detí, preto sme od tohto roku začali organizovať Rehabilitačný pobyt pre maloletých hemofilikov s rodičom. Počas tohoto pobytu chceme vytvoriť priestor pre detí v predškolskom veku dostať sa medzi deti, ktoré majú podobné problémy a sú postihnuté vrodeným krvácavým ochorením. Ale taktiež, aby sa vytvoril priestor pre rodičov dozvedieť sa odpovede na mnohé nezodpovedané otázky z rozhovoru s lekárom o všetkom čo sa hemofílie týka, genetike, spôsobe života hemofilika, rizík, ale hlavne možnosti s cieľom, aby sa dieťa riadne vyvíjalo, integrovalo medzi ostatné deti a žilo svoj plnohodnotný život.

Našou snahou je zabezpečiť rehabilitačného pracovníka, od ktorého by sa rodičia spolu s deťmi mohli naučiť základné cvičebné jednotky, pomocou ktorých by rodičia podporovali fyzickú zdatnosť svojich ratolestí, a tým aj predchádzali krvácavým príhodám.

Prihláška do tábora maloletých hemofilikov s rodičom

 

 

 

 

 

HEMI

Maskot táborov