VII. Jesenné stretnutie s odborníkom

Slovenské hemofilické združenie

Vás srdečne pozýva na

VII. Jesenné stretnutie s odborníkmi,

vzdelávaciu konferenciu pre členov Slovenského hemofilického združenia a ich rodinných príslušníkov. Ide o projekt vzdelávania našich členov a zvyšovanie informácii o ochorení, liečbe a všetkého s tým súvisiaceho.

Termín:   30.9. - 2.10.2022 (piatok-nedeľa)

Miesto konania:  Šport Hotel, Donovaly
(viac info o mieste konania: www.hotelsport.sk)

Rezervujte si tento termín. Určite neoľutujete.  

Elektronická prihláška na Jesenné stretnutie s odborníkmi - TU - PRIHLASOVANIE POZASTAVENÉ z dôvodu veľkého záujmu a obmedzených kapacít

Prihlasujte sa najneskôr do 16.9.2022 !!!

Počet miest je limitovaný.

Ubytovanie, strava a občerstvenie počas konania tejto akcie (30.9.-2.10.2022) je zahrnuté v nasledovných poplatkoch:

20 Eur  – člen SHZ (od 15 rokov)
10 Eur  – dieťa – člen SHZ (do 15 rokov)
30 Eur  – nečlen SHZ (od 15 rokov)
10 Eur  – dieťa člena SHZ – nečlen SHZ (do 15 rokov)

Poplatky prosím zašlite na účet SHZ priamo prevodom na účet (viď ďalšie údaje) najneskôr do 23.9.2022 !!! 

Ak do tohto termínu nezaplatíte poplatok – rezerváciu Vám zrušíme.

Názov účtu: Slovenské hemofilické združenie
Peň. ústav: VÚB Spišská Nová Ves
Číslo účtu (IBAN): SK94 0200 0000 0000 3413 4592

V rubrike - Správa pre prijímateľa - uveďte účel platby / poplatku: "Konferencia - Vaše meno" a variabilný symbol: "Váš dátum narodenia".

Pri platbe vkladom na účet v banke prosíme navýšiť sumu o 7,-€  (poplatok banke za vklad na účet).

O zaplatení poplatku sa preukážete pri príchode na konferenciu.

V prípade potreby prevozu z Banskej Bystrice na miesto konania (Šport Hotel) nás nezabudnite informovať. Postaráme sa o Váš prevoz. Nezabudnite nám oznámiť predpokladaný čas príchodu a odchodu.

Pokúsime sa zabezpečiť aj stráženie Vašich detí – ratolestí tak, aby ste sa plne venovali prednáškam, workshopom a získavaniu informácii.

Elektronická prihláška na Jesenné stretnutie s odborníkmi - TU - PRIHLASOVANIE POZASTAVENÉ z dôvodu veľkého záujmu a obmedzených kapacít

Prihláste sa čím skôr, pretože kapacita je obmedzená.

 

PROGRAM

Piatok, 30.9.2022

po 16:00 Príchod, ubytovanie
18:00 – 20:00 Večera
20:00 – 20:10 Privítanie účastníkov (Ing. Jaroslav Janovec)
20:10 – 21:30 Prednášky + diskusia
20:10 – 20:30 Preimplantačná genetická diagnostika pri vrodených poruchách
zrážania krvi v roku 2022 (RNDr. Iveta Černáková, PhD.)
20:30 – 21:00 Nové aspekty v liečbe hepatitídy C v SR
(MUDr. Svetlana Adamcová Selčanová, PhD.)
21:00 – 21:30 Diskusia k prednáškam

Sobota, 1.10.2022

09:30 – 13:00 Valné zhromaždenie SHZ
13:00 – 14:30 Obed
14:30 – 18:00 Konzultácie a workshopy 1
  Fyzioterapia (Mgr. Viera Fedorová, Bc. Zuzana Heglasová)
  Hematológia (prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.,
MUDr. Denisa Jankovičová, PhD., MUDr. Tatiana Prigancová, PhD.,
MUDr. Anna Kyselová, PhD.)
  Individuálne konzultácie genetik (RNDr. Iveta Černáková, PhD.)
  Individuálne konzultácie psychológ 
(Mgr. Ľubica Köverová,  PhDr. Katarína Trlicová)
18:00 – 19:30 Večera
19:30 – 21:00 Konzultácie a workshopy 2 – v prípade záujmu
  Fyzioterapia (Mgr. Viera Fedorová, Bc. Zuzana Heglasová)
  Hematológia (prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.,
MUDr. Denisa Jankovičová, PhD., MUDr. Tatiana Prigancová, PhD.,
MUDr. Anna Kyselová, PhD.)
  Individuálne konzultácie genetik (RNDr. Iveta Černáková, PhD.)
  Individuálne konzultácie psychológ 
(Mgr. Ľubica Köverová,  PhDr. Katarína Trlicová)

Nedeľa, 2.10.2022

08:30 – 10:00 Odchod účastníkov konferencie