Jesenné stretnutie s odborníkom aj s Valným zhromaždením SHZ

Milí priatelia,

vzhľadom na už vopred avizované zmeny v organizácii letných projektov Vás v dostatočnom časovom predstihu informujeme, že Jesenné stretnutie s odborníkom sa bude konať 30.9.- 2.10.2022 v Šport hoteli na Donovaloch. Bude prebiehať celý víkend nakoľko jeho súčasťou bude v sobotu 1.10.2022 aj Valné zhromaždenie SHZ.

Prihlasovanie na Jesenné stretnutie bude spustené v priebehu augusta. Samozrejme účasť na Valnom zhromaždení, ktorá je povinnosťou každého člena je nezávislá od účasti na Jesennom stretnutí s odborníkom.