Rozšírený výbor SHZ

 

Rozšírený výbor SHZ pozostáva z republikového výboru, predsedov a podpredsedov regionálnych skupín a predsedu revíznej komisie. 

 

Zoznam členov Rozšíreného výboru SHZ s adresami na obdobie rokov 2017 - 2021:

Republikový výbor SHZ

Predseda:       

Ing. Jaroslav JANOVEC, Palárikova 34, 052 01 Spišská Nová Ves, tel: 0905 241 353, e-mail: shz@shz.sk; janovec.jaro@gmail.com  

Podpredseda:

MUDr. Martin SEDMINA, Tulská 119, 974 04 Banská Bystrica, tel: 0907 615 270, e-mail: martin.sedmina@yahoo.com

Tajomník:

Ing. Marek Ottinger, Ružomberská 16, 821 05 Bratislava, tel: 0915 752 203, e-mail: ottinger.marek@gmail.com

Členovia Republikového výboru SHZ: 

Peter Monček, Niva 23, 911 01 Trenčín, tel: 0908 535 970, e-mail: petermoncek@gmail.com

Ivan Šebest, MSc., Trieda 1. mája 43, 052 01 Spišská Nová Ves, e-mail: ivan.sebest@gmail.com

Náhradník Republikového výboru SHZ: 

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., Maše Haľamovej 7, 036 01 Martin, tel: 0918 979 836, e-mail: tsimurda@orava.sk

 

Západoslovenský región:

Marián TREBICHALSKÝ, Tokajská 4, 949 11 Nitra, tel: 0905 570 955, e-mail:  marian.trebichalsky@gmail.com  

Mgr. Stanislav Čúzy, Pri šajbách 28, 831 06 Bratislava, tel: 0904 557 672, e-mail: stanislav.cuzy@gmail.com

Stredoslovenský región:

Dominika Stančíková, Okružná 933/10, 029 01 Námestovo, tel: 0944 478 007, e-mail: domcastancikova@gmail.com

Ing. Vladimír MINČEV, Podháj 59, 974 05 Banská Bystrica, tel: 0903 190 195, e-mail: vladomincev@gmail.com

Východoslovenský región:

JUDr. Slavomír DUBJEL, Erveňská 5, 044 14 Čaňa, tel. 0908 313 992, e-mail: sdubjel@yahoo.com

MUDr. Michal Petruška, Vodárenská 17, 040 01 Košice, tel: 0902 269 153, e-mail: miso.petruska@gmail.com

Revízna komisia SHZ:

Mgr. Katarína HOZLÁROVÁ, Komárňanská cesta 8, 940 01 Nové Zámky, tel: 0905 475 325, e-mail: hozlarovak@gmail.com