Liečebné centrá v SR

Komplexnú špecializovanú zdravotnú starostlivosť poskytujú nasledovné pracoviská:

Národné hemofilické centrum, Bratislava
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava - Petržalka
Tel: 02/ 6867 3340, 6867 3341, 6867 2934, 6353 1453
Lekár: Prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD., MUDr. Denisa Jankovičová, PhD., MUDr. Tatiana Prigancová. MUDr. Anna Kyselová, PhD.
 
Centrum komplexnej starostlivosti pre detí v Banskej Bystrici:
Klinika pediatrickej hematológie a onkológie SZU, DFNsP Banská Bystrica
Hematologická ambulancia
Námestie L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica
Tel: 048/ 472 6509 (ambulancia), 472 6561, 472 6530 (oddelenie)
Lekár: MUDr. Eva Bubanská, PhD., MUDr. Helena Fillová, MUDr. Peter Mesár
 
Centrum komplexnej starostlivosti pre dospelých v Banskej Bystrici:
Hematologické oddelenie, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Hematologické oddelenie, Hematologická ambulancia
Námestie L.Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
Tel: 048/ 441 3515, 441 2692
Lekár: MUDr. Alexander Wild (primár), MUDr. Erika Čellárová
 
Univerzitná nemocnica Martin
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Národné centrum hemostázy a trombózy
Kollárova 2
036 01 Martin
Tel: Amb. Národného centra hemostázy a trombózy - 043/ 4203519, 4203766,  Detská hematologická ambulancia 043/ 4203519, 4203196
08:30-15:00 (utorok a piatok) – tel: 043/ 4203519, 4203196
Lekár: doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA, MUDr. Pavol Hollý, PhD.
 
Centrum komplexnej starostlivosti pre deti v Košiciach:
Detská fakultná nemocnica Košice
Oddelenie detskej onkológie a hematológie, Ambulancia pediatrickej onkológie a hematológie I. (hematologická ambulancia)
Tr. SNP 1
040 11 Košice
Tel: 055 / 235 2256
Lekár: MUDr. Natália Galóová (primár), MUDr. Ladislav Deák, MUDr. Viktória Halušková
 
Centrum komplexnej starostlivosti pre dospelých v Košiciach:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Klinika hematológie a onkohematológie UN Košice a LF UPJŠ
Trieda SNP 1
040 11 Košice
Tel: 055 / 640 2666
Lekár: MUDr. Erika Švorcová
 
 

Ďalšie liečebné centrá:

Bratislava
Národné hemofilické centrum, Bratislava
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava - Petržalka
Tel: 02/ 6867 3340, 6867 3341, 6867 2934, 6353 1453
Lekár: Prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD., MUDr. Denisa Jankovičová, PhD., MUDr. Tatiana Prigancová. MUDr. Anna Kyselová, PhD.
 
Banská Bystrica
Klinika pediatrickej hematológie a onkológie SZU, DFNsP Banská Bystrica
Hematologická ambulancia
Námestie L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica
Tel: 048/ 472 6509 (ambulancia), 472 6561, 472 6530 (oddelenie)
Lekár: MUDr. Eva Bubanská, PhD., MUDr. Helena Fillová, MUDr. Peter Mesár
 
Hematologické oddelenie, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Hematologické oddelenie, Hematologická ambulancia
Námestie L.Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
Tel: 048/ 441 3515, 441 2692
Lekár: MUDr. Alexander Wild (primár), MUDr. Erika Čellárová
 
Bardejov
Hemalab s.r.o., Bardejov
Hematologická ambulancia
Bezručova 9
085 01 Bardejov
Tel: 054/ 4728091
Lekár: MUDr. Iveta Brnušáková
 
Bojnice - Prievidza
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Hematologická ambulancia
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
Tel: 046/ 5112367
Lekár: MUDr. Harmatová Lívia
 
Brezno
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. ,
Hematologická ambulancia
Bánisko 1
977 01 Brezno
Tel: 048/ 2820 237 –lekár, 2820 186 -sestra
Lekár: MUDr. Anna Marušková (primár), MUDr. Anna Latináková
 
Čadca
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Hematologická ambulancia
Palárikova 2311
022 16 Čadca
Tel: 041 / 4604 326
Lekár: MUDr. Peter Chudý, PhD.
 
Dolný Kubín
HAMED s.r.o., Medicentrum, Dolný Kubín
Medicentrum, hematologická ambulancia
Nemocničná 1944/10,
026 01 Dolný Kubín
Tel: 043/3709 57,  3709 597, má ambulanciu aj v Námestove na 1 den
Lekár: MUDr. Eva Hrudová
 
Dunajská Streda
Nemocnica SVET ZDRAVIA - Dunajská Streda
Hematologická ambulancia
Veľkoblahovská č. 23
929 01 Dunajská Streda
Tel: 031 / 5571 264, 5571 265 (primár)
Lekár: MUDr. Ladislav Fekete (primár), MUDr. Anita Kiššová
 
Galanta
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša - SVET ZDRAVIA, Galanta
Hematologická ambulancia
Hodská 373/38
924 22 Galanta
Tel: 031/ 7833 339, 7833 333
Lekár: MUDr. Erika Slobodová, MUDr. Andrea Blazseková
 
Humenné
Nemocnica SVET ZDRAVIA, Humenné
Hematologická ambulancia
Nemocničná 7
066 01 Humenné
Tel: 057/ 7706 314, 7706 581, 770 6282
Lekár: MUDr. Alena Rovňaková
 
Ilava
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
Hematologická a transfúziologická ambulancia
Ľ.Štúra 388/3
019 01 Ilava
Tel: 042/ 4667 259, 4667 305
Lekár: MUDr. Eva Dingová
 
Kežmarok
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Hematologická ambulancia
Severka, ul. Garbiarska 19
060 01 Kežmarok
Tel: 0910 259 488
Lekár: MUDr. Viera Ksiažeková
 
Komárno
Nemocnica Komárno s.r.o.
Hematologická ambulancia
Mederčská  39
945 01 Komárno
Tel: 035/ 7909 310, 7909 323
Lekár: MUDr. Enikö Radi (primár), MUDr. Gabriella Bódi, MUDr. Gabriella Ekschmidt
 
Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Klinika hematológie a onkohematológie UN Košice a LF UPJŠ
Trieda SNP 1
040 11 Košice
Tel: 055 / 640 2666
Lekár: MUDr. Erika Švorcová
 
Centrum hemostázy a trombózy Košice
Ambulancia hematológie a transfúziológie
Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o.
Strojárenská 11/A
040 01 Košice
Tel: 0910 124 337, 0902 209 534
Lekár: Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., MUDr. Janka Hulíková
 
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
IV. Interná klinika - Ambulancia hematologická
Rastislavova 43
040 01 Košice
Tel: 055/ 615 2137, 615 2136, 615 2074
Lekár: MUDr. Ján Lazúr (primár), MUDr. Adriana Krotká
 
Detská fakultná nemocnica Košice
Oddelenie detskej onkológie a hematológie, Ambulancia pediatrickej onkológie a hematológie I. (hematologická ambulancia)
Tr. SNP 1
040 11 Košice
Tel: 055 / 235 2256
Lekár: MUDr. Natália Galóová (primár), MUDr. Ladislav Deák, MUDr. Viktória Halušková
 
Hebea s.r.o., Košice
Špecializovaná hematologická ambulancia
Brigádnická 2
040 11 Košice
Tel: 0915 914 649, 0907 132 650
Lekár: MUDr. Beáta Beňová
 
Levice
Nemocnica Levice s.r.o.
Ambulancia hematológie a transfuziológie
SNP 19
934 01 Levice
Tel: 036/ 6379 499, 6379 270, 6379 155, 6379 623, 6379 156
Lekár: MUDr. Jozef Varga (primár), MUDr. Ľubomila Kubovičová
 
Liptovský Mikuláš
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Hematologická ambulancia
Palúčanská 25
031 23 Liptovský Mikuláš
Tel: 044/ 5563 256
Lekár: MUDr. Alexandra Zemančíková
 
Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Ambulancia hematológie a transfuziológie
Nám. republiky 15
984 39 Lučenec
Tel: 047/ 4311 327
Lekár: MUDr. Mária Mičková (primár), MUDr. Janka Migasová
 
Martin
Univerzitná nemocnica Martin
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Národné centrum hemostázy a trombózy
Kollárova 2
036 01 Martin
Tel: Amb. Národného centra hemostázy a trombózy - 043/4203519, 4203766,  Detská hematologická ambulancia 043/4203519, 4203196
08:30-15:00 (utorok a piatok) – tel: 043/4203519, 4203196
Lekár: doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA, MUDr. Pavol Hollý, PhD.
 
Michalovce
Nemocnica SVET ZDRAVIA -  Michalovce
Hematologická ambulancia
Špitálska 2
071 01 Michalovce
Tel: 056/ 6416 917, 6416 916
Lekár: MUDr. Mária Očovská, MUDr. Ingrid Mrázová (primár)
 
Nitra
Fakultná nemocnica Nitra
Hematologická ambulancia
Špitálska 6
949 01 Nitra
Tel: 037/ 654 5433, 654 5861
Lekár: MUDr. Miroslav ŠIMEK, PhD., MUDr. Hilda Šajgalíková, PhD.
 
Nové Mesto nad Váhom
NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.
Hematologická ambulancia
Dibrovova 8
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel: 032/ 7740 354
Lekár: MUDr. Mária Lazarčíková
 
Partizánske
HEMAT s.r.o.
Hematologická ambulancia
ČSA 550, Bošany
956 18 Bošany
Tel: 038/ 7498 878
Lekár: MUDr. Mária Hanusková
 
Pieštany
Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Hematologická ambulancia
Winterova 66
921 63 Piešťany
Tel: 033/ 7955 314
Lekár: MUDr. Daniela Klepancová (primár), MUDr. Ružena Kovčová
 
Poprad
Nemocnica Poprad, a. s.
Hematologická ambulancia
Banícka 803/28
058 45 Poprad
Tel: 052/ 7125 274
Lekár: MUDr. Božena Frančeková
 
Hematologická ambulancia - MUDr. Helena Vongreyová, Poprad
Hematologická ambulancia
Tatranské nám. 8
058 01 Poprad
Tel: 052/ 2851 271
Lekár: MUDr. Helena Vongreyová
 
Nemocnica Poprad, a. s.
Pediatrická hematologická a onkologická ambulancia
Banícka 803/28
058 45 Poprad
Tel: 052/ 7125 291
Lekár: MUDr. Monika  Grešíková, PhD. (garant), MUDr. Kvetoslava Suchá, MUDr. Mária Kapustincová
 
Považská Bystrica
Nemocnica s poliklinikou  Považská Bystrica
Hematologická ambulancia
Nemocničná 986
017 01 Považská Bystrica
Tel: 042/ 4304 115
Lekár: MUDr. Kavecká Marta (primár), MUDr. Harantová Anastázia
 
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Oddelenie klinickej hematológie, Hematologická ambulancia
Jána Hollého 5898/14
081 81 Prešov
Tel: 051/ 7011 111 - ústredňa, prepojiť oddelenie hematológie
Lekár: MUDr. Adriana Kazimírová, MUDr. Mértenová Ľubica
 
Prievidza - Bojnice
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Hematologická ambulancia
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
Tel: 046/ 5112 367
Lekár: MUDr. Harmatová Lívia
 
Rimavská Sobota
Nemocnica Rimavská Sobota - SVET ZDRAVIA a.s.
Hematologická a transfúziologická ambulancia
Šrobárova 1
979 12 Rimavská Sobota
Tel: 047/ 5612 352
Lekár: Dr. Med. Peter Tamás, PhD.
 
Rožnava
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Hematologická ambulancia
Špitálska 1,
048 01 Rožňava
Tel: 058/ 777 1345, 777 1346
Lekár: MUDr. Balušíková Jarmila
 
Ružomberok
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Ústav klinickej hematológie a transfuziológie, Ambulancia hematológie
Generála Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok
Tel: 044/438 2408,  438 2402
Lekár: MUDr. Marika Lorenčíková
 
Skalica
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.
Hematologická ambulancia
Koreszkova 936/7
909 01 Skalica
Tel: 034/ 6969 390
Lekár: MUDr. Ľubica Zelenková
 
Spišská Nová Ves
Nemocnica  SVET ZDRAVIA - Spišská Nová Ves
Ambulancia hematológie a transfuziológie
Janského 1
052 01 Spišská Nová Ves
Tel: 053/ 4199 280,  4199 125
Lekár: MUDr. Bevilaquová Štefánia, MUDr. Kokoruďová Viera
 
Svidník
Nemocnica arm. Generála L. Svobodu Svidník,  a. s.
Hematologicko – transfúziologické oddelenie
MUDr. Pribulu 412/4
089 01 Svidnik
Tel: 054/ 7860 434
Lekár: MUDr. Hnatová Erika
 
Šaľa
Hematology, s.r.o.
Hematologická ambulancia
Nemocničná 1
927 01 Šaľa
Tel: 031/7730 513,  0908 166 425
Lekár: MUDr. Petr Ornst
 
Topoľčany
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Hematologická ambulancia
Pavlovova 17
955 20 Topoľčany
Tel: 038/ 5351 353, 5351 344
Lekár: MUDr. Dušan REMEŇ
 
Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s.
Hematologicko-transfúzne oddelenie,
SNP 1079/76
075 01 Trebišov
Tel: 056/ 6660 200
Lekár: MUDr. Kvočáková Marta
 
Trenčín
Fakultná nemocnica Trenčín
Hematologická ambulancia
Legionárska 28
911 01 Trenčín
Tel: 032/ 6566 663, 6566 517, 6566 519
Lekár: MUDr. Daniela Večeřová (primár), MUDr. Lenka Hanková, MUDr. Silvia Hajdáková
 
Trnava
Fakultná nemocnica Trnava
Hematologická ambulancia
A. Žarnova 11
917 75 Trnava
Tel: 033/ 5938 739, 5938 769, 5938 711
Lekár: MUDr. Andrea Labancová (primár), MUDr. Elena Kružliaková, MUDr. Ľubica Škopková
 
Trstená
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Hematologická a transfuziologická ambulancia
Ul. Mieru 549/16
028 01 Trstená
Tel: 043/ 5307 250
Lekár: MUDr. Marta Birásová
 
Vranov nad Topľou
Nemocnica SVET ZDRAVIA - Vranov nad Topľou
Hematologicko – transfuziologické oddelenie, Hematologická ambulancia
Ul. M.R. Štefánika 187/177 B
093 01 Vranov nad Topľou
Tel: 057/ 4865 475 (nonstop) alebo 4865 266 (nonstop), 4865 429 (ambulancia)
Lekár: MUDr. Diľ Kamil. MUDr. Beáta Pacanová, MUDr. Drahomír Duchoň
 
Žilina
Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline
Hematologická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43
012 07 Žilina
Tel: 041/ 5110 344
Lekár: MUDr. Marta Kučerákova (primár), MUDr. Lucia Okonova, MUDr. Ladislava Čingerová