Kontakt

Slovenské hemofilické združenie
Antolská 11
851 07 Bratislava
tel: 02/ 6353 1453
Fax: 02/ 6353 1454, 053/4465154
Mobil: 0905 241 353
e-mail: shz@shz.sk

Ďalšie informácie:
IČO: 22665226
DIČ: 2020799088
Číslo účtu: 
SK94 0200 0000 0000 3413 4592
Číslo registrácie: VVS/1-900/90-63-6 na Ministerstve vnútra SR

Kontakty na členov Republikového výboru SHZ


Zväčšiť mapu