Šťastné a veselé Vianoce

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

R.I.P. - doc. MUDr. Klára Hrubišková, CSc.

S hlbokým zármutkom sme prijali smutnú správu.

Celá rodina hemofilikov na Slovensku na takéhoto vzácneho človeka, akým bola doc. MUDr. Klára Hrubišková, CSc., nikdy nezabudne a ostane navždy v ich srdciach a spomienkach. 

Sme jej nesmierne vďační za jej celoživotnú prácu pre prospech osôb s vrodeným krvácavým ochorením na Slovensku.

XVII. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov

Slovenské hemofilické združenie pripravuje XVII. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov, a to v mesiaci november 2018. Ak prejavíte o tento pobyt záujem, prosíme Vás o neodkladné nahlásenie sa do 10.10.2018 (po tomto termíne už nebudeme môcť akceptovať prihlásenie sa).

IV. Jesenné stretnutie s odborníkmi

Slovenské hemofilické združenie
v spolupráci s Národným hemofilickým centrom a spoločnosťou Shire

Vás srdečne pozýva na

IV. Jesenné stretnutie s odborníkmi,

Športové hviezdy deťom - fotogaléria

Milí priatelia, v nedeľu 17.6.2018 sa na futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi uskutočnil benefičný zápas "Športové hviezdy deťom" pre Slovenské hemofilické združenie. Veľká vďaka patrí hokejistom - bratom Julovi a Liborovi Hudáčkovcom, hlavnej organizátorke za Slovenské hemofilické združenie, PaedDr. Slávke Gurovej a všetkým, ktorí ste nám pomohli.

Syndikovať obsah