DMS HEMO na čísle 877

Od 1. apríla 2012 do 30. septembra 2012 môžete prispieť zaslaním DMS správy organizácii Slovenské hemofilické združenie.

Stačí odoslať SMS správu s textom DMS HEMO na číslo 877.

4. hemofilické dni

Národné hemofilické centrum KHaT LFUK a Univerzitná nemocnica Bratislava, Slovenská hemofilická pracovná skupina HaTS SLS a Slovenské hemofilické združenie organizujú
 

4. Hemofilické dni
s medzinárodnou účasťou


v dňoch 19. a 20. apríla 2012 v Bratislave, s miestom konania Hotel Gate One.

 

Predbežné termíny akcií SHZ v roku 2012

Slovenské hemofilické združenie pripravuje aj v roku 2012 niekoľko akcií a podujatí pre svojich členov, priateľov a priaznivcov. 

Uvádzame termíny pripravovaných akcií: 

19. - 20. apríl 2012 
IV. Hemofilické dni s medzinárodnou účasťou v Bratislave - Hotel Gate One Bratislava.

26. - 28. apríl 2012 

SHZ v Stredoslovenskom múzeu

Vďaka aktivite členky SHZ pani Romany Hradeckej získalo naše združenie naozaj exkluzívny priestor na prezentáciu. 

Oznam - Použitie výnosu z verejnej zbierky 2011

Slovenské hemofilické združenie organizovalo v roku 2011 pri príležitosti Svetového dňa hemofílie verejnú finančnú zbierku v termíne 1. februára 2011 - 31. decembra 2011.

V priebehu celej zbierky Slovenské hemofilické združenie spolu so svojimi aktivistami vyzbieralo celkovo 9.909,22 EUR. Náklady spojené s konaním zbierky boli vynaložené vo výške 654,66 EUR.

Syndikovať obsah