XII. hemofilický ples - dôležité upozornenie !!!

Milí priatelia, 

niektorí z Vás ste použili možnosť prihlásenia sa na XII. hemofilický ples formou vypísania formulára priamo na stránke SHZ. 

Žiaľ nie všetky takéto prihlasovacie formuláre došli na e-mailovú adresu organizátorov plesu. 

XII. hemofilický ples

Slovenské hemofilické združenie organizuje už v poradí XII. reprezentačný ples hemofilikov. 

Hlavnými cieľmi plesu sú:
- priateľské stretnutie členov Slovenského hemofilického združenia v nepracovnej atmosfére,
- poďakovanie všetkým členom za ich prácu a priazeň,
- poďakovanie všetkým sponzorom a sympatizantom nášho združenia.

SHZ sa zapojilo do vianočnej zbierky SHR

Slovenská humanitná rada zorganizovala aj v závere roka 2011 vianočnú dobročinnú zbierku s názvom "Pomôžte spolu s nami", ktorá sa uskutočnila v spolupráci s významným partnerom SHR - Nadáciou Tesco. 

Už 10. ročník tejto tradičnej verejnej finančnej zbierky sa začal 24. novembra a skončil 18. decembra. 

Šťastné vykročenie do roku 2012

Milí členovia, dobrovoľníci, priaznivci, sponzori a podporovatelia Slovenského hemofilického združenia,

Milí priatelia,


Končí sa rok 2011 a predo dvermi je nový rok 2012.

Dovoľte mi, aby som sa všetkým poďakoval za spoluprácu , pomoc a podporu nielen v končiacom roku 2011, ale aj v predchádzajúcich rokoch.

PF´2012

 

Syndikovať obsah