2% z dane a pandémia koronavírusu

Prosíme všetkých, ktorí nepodajú daňové priznanie do 31.3.2020 a chcú poukázať 2% z dane, aby do 31.3.2020 požiadali elektronicky, resp. písomne o odklad podania daňového priznania. Podľa súčasnej legislatívy a právneho stavu, ak to neurobíte, nebudete môcť poukázať 2% z dane.

Uvedený inštitút asignácie 2% dane je pre mnohé neziskové organizácie a zdravotne postihnutých najdôležitejším zdrojom príjmu. Tak to je aj u Slovenského hemofilického združenia.

Očakávaná kríza po pandémii výrazne zasiahne aj do činnosti neziskových organizácii. Preto Vás prosíme, ak nestihnete podať daňové priznanie do 31.3.2020, požiadajte do uvedeného termínu o odklad podania daňového priznania elektronicky, resp. písomne.

Vám to zaberie pár minút, ale pre nás to má obrovskú hodnotu. ĎAKUJEME.

Pre zamestnancov - odovzdanie Vyhlásenia spolu s potvrdením od zamestnávateľa ostáva naďalej termín do 30.4.2020.

Viac info:
https://www.nadaciapontis.sk/novinky/ako-ovplyvni-moznost-poukazat-2-situacia-s-koronavirusom/?fbclid=IwAR2ud5jAbMrrbFIvSPt6u6c7TeVJGFaP238i76AvKK0STUzXVuPDB-ruFug