Infekcia COVID-19 a vrodená porucha zrážania krvi

Vážení priatelia, prinášame niekoľko informácií, ktoré môžu byť pre Vás užitočné.

Prenos vírusu SARS-CoV-2, ktorý je pôvodcom ochorenia COVID-19 koncentrátmi koagulačných faktorov vyrobenými z ľudskej plazmy nehrozí, nakoľko metóda antivírusového ošetrenia koncentrátov - metóda solvent/detergent túto skupinu vírusov ničí.

Oficiálne stanovisko WFH tu:
https://news.wfh.org/world-federation-of-hemophilia-state…/…

Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste ako pacienti s poruchami zrážania krvi rešpektovali všeobecné pokyny, nosili bariérovú ochranu tváre v rámci Vašich možností a nevstupovali do nemocníc a miest, kde sa stretáva viac ľudí častejšie ako je potrebné.

Vrodená porucha zrážania krvi nijak neovplyvňuje pacienta voči vírusu SARS-CoV-2. Pripomíname však, že vírusový zápal pľúc, ktorý tento vírus spôsobuje ako svoju najhoršiu variantu poškodzuje tkanivo pľúc a môže byť teoreticky spojený s vyšším rizikom krvácania do pľúc. Prípad pacienta s vrodenou poruchou zrážania krvi a infekciou COVID-19 zatiaľ publikovaný nebol.

Vo veci prebratia si objemu faktorov na profylaktickú liečbu kontaktujte Vaše hemofilické centrum telefonicky a dohodnite sa.

Akceptujte prosím, že okrem Vašeho ochorenia sú na hematologických ambulanciách riešení aj pacienti s inými hematologickými ochoreniami, z ktorých značná časť je spojená so zníženou imunitou a títo pacienti musia byť riešení prioritne vzhľadom na situáciu!

Prosíme Vás, aby ste sa správali obzvlášť opatrne, akýkoľvek úraz s potrebou hospitalizácie v hemofilickom centre zvyšuje Vašu pravdepodobnosť vystaveniu sa vírusu SARS-CoV-2 v samotnej nemocnici.

Neodporúčame cestovať do zahraničia (čomu veríme bude ešte represívnejšie zamedzené). V súčasnej kritickej situácii v zdravotníctvach európskych krajín by nemusel byť pacient, hoci aj s vrodenými krvácavým ochorením posudzovaní ako priorita tak ako za bežnej prevádzky.

Všetkým Vám želáme veľa zdravia a trpezlivosti.