REHABILITAČNÉ POBYTY - LETO 2020 - Prihlasovanie otvorené

 

XX. REHABILITAČNO-EDUKAČNÝ TÁBOR DETÍ S VRODENÝM KRVÁCAVÝM OCHORENÍM PREDŠKOLSKÉHO VEKU S RODIČOM

Tábor je pre dieťa do 6 rokov s rodičom.

Miesto konania: Hotel Bartoška, Čremošné 137, 039 01 Turčianske Teplice *
Nástup: 1.8.2020 - sobota
Ukončenie: 8.8.2020 - sobota

V hoteli Bartoška je zabezpečené ubytovanie, stravovanie. Pobyt bude zabezpečený lekárskym dohľadom, rehabilitačným pracovníkom. Počas tohto pobytu sa otvára priestor pre skupinku detí v predškolskom veku dostať sa medzi deti, ktoré majú podobné problémy a sú postihnuté vrodeným krvácavým ochorením. Vytvorí sa priestor pre rodičov dozvedieť sa odpovede na mnohé nezodpovedané otázky.  Rozhovor s lekárom o všetkom, čo sa hemofílie týka, počnúc o spôsobe života hemofilika, rizikách, ale hlavne o cieľovej možnosti, čiže o integrácií dieťaťa medzi ostatné deti a vedenie plnohodnotného života. Zabezpečili sme kvalifikovaného rehabilitačného pracovníka, ktorý rodičov spolu s deťmi naučí základné cvičebné jednotky, pomocou ktorých budú rodičia podporovať fyzickú zdatnosť svojich ratolestí, a tým aj predchádzať krvácavým príhodám. Spoločne s lekárom sa rodičia učia riediť faktory a podávať ich svojmu dieťaťu.

Stretnete sa tu aj s deťmi školského veku, ktoré sa zabávajú a zároveň sa učia cvičiť, riediť a podávať si koncentráty.

Prihláška na tábor:   TU

Platbu za pobyty Vás žiadame zaslať bankovým prevodom na účet SHZ do 26.6.2020

VÚB - IBAN:   SK94 0200 0000 0000 3413 4592

V rubrike „Správa pre prijímateľa“ - uveďte účel platby (meno a priezvisko + názov tábora, na ktorý sa prihlasujete), napr: Peter Mrkvička edukačný

Ďalšie informácie získate:
Vedúci pobytu:   MUDr. Martin Sedmina
Telefón:    0907 615 270   
e-mail:    martin.sedmina@yahoo.com

 

XXIX. LETNÝ REHABILITAČNÝ TÁBOR DETÍ

Miesto konania: Hotel Bartoška, Čremošné 137, 039 01 Turčianske Teplice *
Nástup: 26.7.2020 - nedeľa
Ukončenie: 8.8.2020 - sobota

Táborníci budú ubytovaní v hoteli alebo v chatkách v blízkosti hotela Bartoška. Strava: raňajky, desiata, obed, večera, olovrant, II. večera a celodenný  pitný režim sú zabezpečené. Lekár a zdravotná sestra sa postarajú o profylaxiu, zároveň naučia deti, ako sa riedi a podáva faktor. Rehabilitační pracovníci sa postarajú o zábavnú formu cvičenia a spevnenie svalstva, v prípade potreby sa deťom budú venovať individuálne. Fitness centrum je prístupné po dohode s lekárom pod dohľadom rehabilitačného pracovníka, cvičenie vo vode - kúpalisko. Výlety do lesa, táborák, opekanie, karneval, diskotéka, nočná hra, ale aby som neprezradil všetko, tak už... .
Pri vyplnení prihlášky v poznámke uveď svoje námety a želania, chcem byť ubytovaný s.....

Termíny:
Pobyt na dva týždne:   26.7. - 8.8.2020
Pobyt na jeden týždeň:   26.7. - 1.8.2020

Prihláška na tábor:   TU

Platbu za pobyty Vás žiadame zaslať bankovým prevodom na účet SHZ do 26.6.2020

VÚB - IBAN:   SK94 0200 0000 0000 3413 4592

V rubrike „Správa pre prijímateľa“ - uveďte účel platby (meno a priezvisko + názov tábora, na ktorý sa prihlasujete), napr: Peter Mrkvička deti

Ďalšie informácie získate:
Vedúci pobytu:   Peter Monček
Telefón:   0908 53 59 70
e-mail:   petermoncek@gmail.com

 

XXIX. REHABILITAČNO – REKONDIČNÝ POBYT PRE DOSPELÝCH

Miesto konania: penzión ANESIS, Kollárova č.689, Turčianske Teplice**
Nástup: 26.7.2020 - nedeľa
Ukončenie: 8.8.2020 - sobota

Každá dospelá osoba s vrodeným krvácavým ochorením (ďalej len VKCH) a zároveň aj s členstvom v SHZ má ubytovanie, stravovanie zdarma. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, prichádzame s ponukou pre rodinných príslušníkov dospelých osôb s VKCH (účastníkov rehabilitačno – rekondičného pobytu), ktorí sa môžu zúčastniť taktiež tohto pobytu, len ak to umožnia nám poskytnuté kapacity. Nezaručujeme manželským párom, že budú spolu na izbe.

Pre takéhoto účastníka bude ubytovanie na 1 deň 17,00 € a celodenná strava 17,50 €. Tieto sumy sú len orientačné.

Presnú sumu Vám oznámime po prijatí prihlášky.

Termíny:
Pobyt na dva týždne:   26.7. - 8.8.2020
Pobyt na prvý týždeň:   26.7. - 1.8.2020
Pobyt na druhý týždeň:   1.8. - 8.8.2020

Prihláška na tábor:   TU - PRIHLASOVANIE UKONCENE

Platbu za pobyty Vás žiadame zaslať bankovým prevodom na účet SHZ do 26.6.2020

VÚB - IBAN:   SK94 0200 0000 0000 3413 4592

V rubrike „Správa pre prijímateľa“ - uveďte účel platby (meno a priezvisko + názov tábora, na ktorý sa prihlasujete), napr: Peter Mrkvička dospeli

 

OZNAMY K TÁBOROM:

1. SHZ môže v odôvodnených a  závažných prípadoch poskytnúť zníženie alebo odpustenie účastníckeho  poplatku na rehabilitačno - rekondičných pobytoch, a to len na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť doručená na SHZ spolu s prihláškou na pobyt. Po ukončení termínu prihlasovania (do 15.5.2020) nebude žiadosť o odpustenie poplatku akceptovaná.
2. Na prihlášku do tábora v rubrike poznámka, uveďte svoj nárok a záujem o uplatnenie zľavy zo zbierky .
3. Účasť na táboroch SHZ je možná len po zaplatení členského poplatku za rok 2020 (zároveň aj predošlých rokov) a uhradení poplatku za pobyt. Pre rok 2020 je členský poplatok minimálne 5,00 € . V rubrike „Správa pre prijímateľa“ uveďte rok, za ktorý platíte členské + meno a priezvisko.

Ak ste prihlásený na akýkoľvek z uvedených pobytov a zaplatili ste poplatok a dodatočne zistíte, že sa nemôžete pobytu zúčastniť, prosíme, ihneď informujte vedúceho pobytu !!!

Prosíme neobťažujte nás platením členských poplatkov počas konania táborov.

Ak neviete, či máte zaplatený členský poplatok, zistíte to na e-maile: petermoncek@gmail.com

Valné zhromaždenie SHZ 2020 sa uskutoční v sobotu 8.8.2020 - upresníme v Hemofilickom spravodajcovi 1/2020


* Horský hotel Bartoška, Čremošné 137, 039 01 Turčianske Teplice (horský prechod Šturec v stúpaní od Turčianskych Teplíc v smere do Banskej Bystrice na pravej strane) www.rekreacnestrediska.sk/horsky-hotel-bartoska

** penzión ANESIS, Kollárova č.689, Turčianske Teplice, www.penzionanesis.sk