XVIII. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov

Slovenské hemofilické združenie pripravuje XVIII. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov, a to v mesiaci november 2019. Ak prejavíte o tento pobyt záujem, prosíme Vás o neodkladné nahlásenie sa do 10.10.2019 (po tomto termíne už nebudeme môcť akceptovať prihlásenie sa).

Neváhajte a prihláste sa na rekondičný pobyt čím skôr, kapacita je obmedzená! 

Môžete to urobiť aj nasledovnou prihláškou): 

Prihláška - JESENNÝ REHABILITAČNO - REKONDIČNÝ POBYT PRE DOSPELÝCH

 

XVIII. JESENNÝ REHABILITAČNO - REKONDIČNÝ POBYT PRE DOSPELÝCH

XVIII. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých sa bude konať v čase 10. - 22. novembra 2019 v Turčianskych Tepliciach. Ubytovanie ako aj stravovanie je zabezpečené v Penzióne Anesis. 

Rehabilitácia bude prebiehať v Slovenských liečebných kúpeľoch individuálne, tak ako to prebieha počas kúpeľnej liečby. Preto Vás žiadame uviesť Vami požadované procedúry - aj na ktorú časť tela, a my sa pokúsime Vám ich zabezpečiť. Ďalej Vás žiadame uviesť údaje o preventívnej liečbe (ak ste naň nastavený), t.j. v ktorý deň a s akým množstvom IU. Každá dospelá osoba s vrodeným krvácavým ochorením a zároveň aj s členstvom v SHZ má ubytovanie, stravovanie a rehabilitáciu zahrnutú v poplatku je v hodnote 100,00 EUR (uvedený poplatok zahrňa aj poplatok mestu 1,00 EUR za každú noc pobytu). 

Prichádzame s ponukou pre rodinných príslušníkov osôb s VKCH (účastníkov rehabilitačno – rekondičného pobytu), ktorí sa môžu zúčastniť pobytu, len ak to umožnia ubytovacie kapacity. Nezaručujeme manželským párom, že budú spolu na izbe. Pre takéhoto účastníka bude činiť ubytovanie a celodenná strava 39,50 €/ deň a noc a poplatok mestu 1,- €/ deň (spolu za jeden deň 40,50 €).

Nástupné termíny:
nedeľa 10.11.2019 do piatka 22.11.2019      celý pobyt
nedeľa 10.11.2019 do soboty 16.11.2019     pobyt na prvý týždeň
sobota 16.11.2019 do piatka 22.11.2019      pobyt na druhý týždeň

Uvedené poplatky Vás žiadame zaslať na účet SHZ piamo prevodom (viď ďalšie údaje) alebo peňažnou poštovou poukážkou typu U najneskôr do 25.10.2019 !!! s uvedením nasledovných údajov:

Názov účtu: Slovenské hemofilické združenie, Palárikova 34, Spišská Nová Ves 
Peň. ústav: VÚB Spišská Nová Ves 
IBAN: SK94 0200 0000 0000 3413 4592
V rubrike - Správa pre prijímateľa - uveďte účel platby / poplatku: "TABOR - JESEN" a variabilný symbol dátum narodenia.

O zaplatení poplatku sa preukážete ústrižkom o zaplatení pri nástupe na pobyt.

Záujemcovia o pobyt sa môžu hlásiť prihláškou najneskôr do 10.10.2019 !!! na adrese:
Ing. Jaroslav JANOVEC, Palárikova 34, 052 01 Spišská Nová Ves,

prípadne prihlasovacím formulárom:

Prihláška - JESENNÝ REHABILITAČNO - REKONDIČNÝ POBYT PRE DOSPELÝCH