PROJEKT ZRÝCHLENIA IDENTIFIKÁCIE PACIENTA S VRODENÝM KRVÁCAVÝM OCHORENÍM NA MIESTE DOPRAVNEJ NEHODY

Dopravná nehoda predstavuje kritickú situáciu, ktorej účastníci sú priamo ohrození na živote. Ak je účastníkom dopravnej nehody pacient s vrodeným krvácavým ochorením, riziko ohrozenia života pacienta je niekoľkonásobne vyššie. Je preto bezpodmienečne nutné, aby posádka záchrannej zdravotnej služby čo najskôr dostala informáciu, že účastníkom dopravnej nehody je pacient s vrodeným krvácavým ochorením.

Slovenské hemofilické združenie vám predstavuje projekt zrýchlenia identifikácie pacienta s vrodeným krvácavým ochorením pri dopravnej nehode. Hemofília a ostatné vrodené krvácavé ochorenia patria medzi zriedkavé ochorenia, preto nie je povinnosťou každého zdravotníckeho pracovníka mať úplné vedomosti o ich liečbe.

Ja však povinnosťou nás pacientov mať informácie o svojom vrodenom krvácavom ochorení a musíme zabezpečiť, aby sa dostali vždy k zdravotníckemu personálu, ktorý nás ošetruje.

Projekt spočíva v označení osobného motorového vozidla dohodnutým jednotným symbolom.

O uvedenom symbole sú informované posádky záchrannej zdravotnej služby v Slovenskej republike a v prípade identifikácie takto označeného vozidla na mieste nehody majú inštrukcie prispôsobiť kroky k identifikácii pacienta s vrodeným krvácavým ochorením, k včasnému podaniu koncentrátu koagulačného faktora, ktorý pacient má mať pri sebe a k bezodkladnému transportu pacienta do takého zdravotníckeho zariadenia, kde mu bude môcť byť poskytnutá komplexná starostlivosť, vrátane starostlivosti hematológa.

Je to však možné dosiahnuť len maximálnou spoluprácou pacientov. Slovenské hemofilické združenie vás vyzýva zapojiť sa do uvedeného projektu označením svojho motorového vozidla uvedeným symbolom, označením batožiny v ktorej sú transportované koncentráty koagulačného faktora rovnakým symbolom a overením, že máte kompletne vyplnený preukaz o vrodenom krvácavom ochorení a máte ho umiestnený na viditeľnom mieste v dokladoch.

Členom Slovenského hemofilického združenia boli zaslané nálepky a informačný list poštou. Pacienti, ktorý nie sú členmi Slovenského hemofilického združenia sa vo veci zapojenia do projektu môžu obrátiť na svojho hematológa, ktorý im nálepky a informačný list vydá.

Aktuálne sú v SR platné posledné 2 verzie preukazu o vrodenom krvácavom ochorení veľkosti kreditnej karty. V preukaze sú uvedené informácie v slovenskom a anglickom jazyku. Preukaz o vrodenom krvácavom ochorení má medzinárodnú platnosť. Označenie vozidla je platné na území Slovenskej republiky. Ak nedisponujete ani jedným z dole uvedených preukazov, prosím kontaktujte svojho hematológa.

   

Ak preukaz vlastníte, podľa dole uvedených inštrukcií v informačnom liste si vo vlastnom záujme prekontrolujte, či sú v preukaze náležite vyplnené všetky údaje.

Podrobné inštrukcie nájdete v informačnom liste o projekte.

Informačný list v elektronickej podobe nájdete TU:

Projekt vznikol na základe iniciatívy Slovenského hemofilického združenia a Národného hemofilického centra v Bratislave s odbornou medicínskou garanciou Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti SLS a Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof SLS.

V prípade otázok kontaktujte koordinátora projektu pre Slovenské hemofilické združenie :

MUDr. Martin Sedmina, martin.sedmina@yahoo.com