Verejná finančná zbierka hemofilikov - 21. - 23. marca 2019

Milí priatelia,

pri príležitosti Svetového dňa hemofílie organizuje Nadácia Tesco a TESCO STORES SR, a.s. spolu so Slovenským hemofilickým združením verejnú finančnú zbierku. Výťažok zbierky bude použitý na rehabilitačné pobyty pre hemofilikov - deti i dospelých spojenú s ich vzdelávaním, ktoré sú dôležitou súčasťou zmierňovania fyzických následkov tohto ochorenia.

Ide o pätnásty ročník zbierky pre hemofilikov prebiehajúcej v sieti TESCO na Slovensku. Záštitu nad zbierkou prevzal známy slovenský hokejista Michal Handzuš a po prvý krát sa pripojili i bratia Július a Libor Hudáčkovci, taktiež známi hokejoví reprezentanti Slovenska.

Táto zbierka - tohto roku beží už deviaty krát pod novým symbolom – „kráľovskou korunkou“, ktorý zišiel zo skutočnosti – faktu, že britská kráľovná Viktória je historicky najznámejšia prenášačka tejto choroby. Hemofilici sú teda považovaní za jej potomkov.

Zbierka bude prebiehať od 21. do 23. marca 2019, od štvrtka do piatka v čase od 15,00 do 20,00 hodiny a v sobotu v čase od 10,00 do 18,00 hod. v nepredajných priestoroch prevádzok TESCO na Slovensku. S prenosnou urnou sa budú v hypermarketoch a obchodných domoch TESCO pohybovať aktivisti, ktorí budú rozdávať letáčiky s informáciami o tom, čo je hemofília. Odborný text letáčikov pripravilo Slovenské hemofilické združenie. Prostredníctvom letáčika chceme informovať verejnosť o problematike hemofílie.

Okrem toho v piatok dňa 22. marca 2019 sa uskutoční verejná zbierka aj v mestách a obciach na Slovensku, kde priamym dobrovoľným príspevkom do pokladničiek zbierky aktivistom Slovenského hemofilického združenia sa prispeje na účel zbierky.

Prevádzky TESCO, kde sa uskutoční zbierka:

TESCO EXTRA Bratislava - Lamač
TESCO EXTRA Banská Bystrica
TESCO EXTRA Zvolen...
TESCO EXTRA Košice
TESCO EXTRA Spišská Nová Ves
TESCO EXTRA Trnava
TESCO Hypermarket Nové Zámky
TESCO Hypermarket Košice - Nad Jazerom
TESCO Hypermarket Prešov - Košická
TESCO Hypermarket Prešov - Vukov
TESCO Hypermarket Trenčín
TESCO Hypermarket Lučenec
TESCO Hypermarket Martin
TESCO Hypermarket Považská Bystrica
TESCO Hypermarket Nitra
TESCO Supermarket Šurany
TESCO Supermarket Rohožník

Ďalšou možnosťou prispenia do verejnej finančnej zbierky je poslanie príspevku priamo na účet zbierky   SK05 0200 0000 0034 5406 3157 .

Od 1. marca do 30. septembra 2019 je možné prispieť aj prostredníctvom zaslania SMS s textom:

DMS HEMO na číslo 877.

Cena Darcovskej SMS správy je 2 €. Viac informácií na www.donorsforum.sk

VEREJNÁ ZBIERKA pri príležitosti Svetového dňa hemofílie je povolená Ministerstvom vnútra SR rozhodnutím pod číslom SVS-OVS2-2019/004700 zo dňa 16.01.2019 a zapísaná do registra zbierok pod registračným číslom zbierky 000-2019-004700.

ĎAKUJEME VÁM ZA PRÍSPEVOK

Nebuďme ľahostajní. Pomôžme!!!