R.I.P. - doc. MUDr. Klára Hrubišková, CSc.

S hlbokým zármutkom sme prijali smutnú správu.

Celá rodina hemofilikov na Slovensku na takéhoto vzácneho človeka, akým bola doc. MUDr. Klára Hrubišková, CSc., nikdy nezabudne a ostane navždy v ich srdciach a spomienkach. 

Sme jej nesmierne vďační za jej celoživotnú prácu pre prospech osôb s vrodeným krvácavým ochorením na Slovensku.

Bude nám všetkým veľmi chýbať!

ČESŤ JEJ PAMIATKE !

R.I.P.