Liečebné centrá v SR

Komplexnú špecializovanú zdravotnú starostlivosť poskytujú nasledovné pracoviská:

 

Národné hemofilické centrum
Klinika hematológie a transfuziológie
FNsP sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
851 07 Bratislava
Tel: 02/ 6867 3340, 6867 3341, 6867 2934, 6353 1453
Fax: 02/ 6353 1454

Vedúca centra: Doc. MUDr. Angelika BÁTOROVÁ, PhD.
Lekári: MUDr. Denisa Jankovičová, MUDr. Tatiana Prigancová

 

Národné centrum hemostázy a trombózy
Klinika hematológie a transfuziológie
Martinská fakultná nemocnica
Kollárova 2
036 59 Martin
Tel: 043/ 413 3308
Fax: 043/ 413 2061

Vedúci centra: Prof. MUDr. Peter KUBISZ, DrSc.
Lekári: Doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, MUDr. Edita Haľáková, MUDr. Ivana Plameňová

 

Centrum komplexnej starostlivosti pre dospelých v Banskej Bystrici:

Regionálne centrum hemostázy a trombózy
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Hematologické oddelenie FNsP F.D. Roosvelta
Nám. L. Svobodu 1
974 01 Banská Bystrica
Tel. - ambulancia: 048/ 441 3515
Tel. - lôžková časť: 048/ 441 2692, 441 2851
Fax: 048/ 413 4049

Vedúci centra: MUDr. Alexander WILD
Lekár:   MUDr. Erika Čellárová, MUDr. Elena Bálintová

 

Centrum komplexnej starostlivosti pre detí v Banskej Bystrici:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP
Hematologická ambulancia
Nám. L. Svobodu 4
974 09  Banská Bystrica
Tel: 048/ 472 6509 (ambulancia), 472 6561, 472 6535 (oddelenie)

Prednosta: h.doc. MUDr. Eva BUBANSKÁ, PhD.
Lekári: MUDr. Terézia Stančoková, MUDr. Peter Mesár, MUDr. Pavel Bician

 

Centrum komplexnej starostlivosti pre dospelých v Košiciach:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Klinika hematológie a onkohematológie LF UPJŠ a FN
Tr. SNP 1
041 90  Košice
Tel: 055/ 640 4426

Primár: MUDr. Natália ŠTECOVÁ

 

Centrum komplexnej starostlivosti pre deti v Košiciach:

Detská fakultná nemocnica
II. klinika detí a dorastu
Hematologická ambulancia
Tr. SNP 1
040 11  Košice
Tel: 055/ 640 3999, 640 2256, 640 2681, 640 4518

Lekári: MUDr. Natália Galóová, MUDr. Kamila TREBUŇOVÁ 

 

 

Ďalšie liečebné centrá:

Banská Bystrica

Centrum komplexnej starostlivosti pre dospelých v Banskej Bystrici:

Regionálne centrum hemostázy a trombózy
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Hematologické oddelenie FNsP F.D. Roosvelta
Nám. L. Svobodu 1
974 01 Banská Bystrica
Tel. - ambulancia: 048/ 441 3515
Tel. - lôžková časť: 048/ 441 2692, 441 2851
Fax: 048/ 413 4049

Vedúci centra: MUDr. Alexander WILD
Lekár:   MUDr. Erika Čellárová, MUDr. Elena Bálintová

 

Centrum komplexnej starostlivosti pre detí v Banskej Bystrici:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou

Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP
Hematologická ambulancia
Nám. L. Svobodu 4
974 09  Banská Bystrica
Tel: 048/ 472 6509 (ambulancia), 472 6561, 472 6535 (oddelenie)

Prednosta: h.doc. MUDr. Eva BUBANSKÁ, PhD.
Lekári: MUDr. Terézia Stančoková, MUDr. Peter Mesár, MUDr. Pavel Bician

 

Bardejov

Hemalab s.r.o.
Hematologická ambulancia
Partizánska 4
085 01  Bardejov
Tel: 054/ 474 8267, 472 8091
Fax: 054/ 472 8091

Lekár: MUDr. Ivan KLOHNA

 

Bojnice

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Hematologicko - transfúzne oddelenie
Nemocničná 2
972 01  Bojnice
Tel: 046/ 5112 367 (hematologická ambulancia), 5112 416 (HTO)

Primár: MUDr. Lívia HARMATOVÁ
Lekár: MUDr. Katarína Lojová

 

Bratislava

Národné hemofilické centrum
Klinika hematológie a transfuziológie
FNsP sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
851 07 Bratislava
Tel: 02/ 6867 3340, 6867 3341, 6867 2934, 6353 1453
Fax: 02/ 6353 1454

Vedúca centra: Doc. MUDr. Angelika BÁTOROVÁ, PhD.
Lekári: MUDr. Denisa Jankovičová
             MUDr. Tatiana Prigancová

 

Brezno

NsP Brezno, n.o.
OKL - HTO
Bánisko 1
977 01  Brezno
Tel: 048/ 630 2237, 630 2186

Primár: MUDr. Anna MARUŠKOVÁ
Lekár: MUDr. Anna Latináková

 

Čadca

Kysucká nemocnica s poliklinikou
Hematologicko-transfúzne oddelenie
Palárikova 2311
022 16  Čadca
Tel: 041/ 4604 320, 4604 319, 4604 298

Primár: MUDr. Marta KUČERÁKOVÁ
Lekár: MUDr. Oľga Pavlenková

 

Dolný Kubín

HaMed, s.r.o.
Hematologická ambulancia
MEDICENTRUM
Odbojárov 1959/15
026 01  Dolný Kubín
Tel: 043/ 3709 597, 3709 577

Lekár: MUDr. Eva HRUDOVÁ

 

Dunajská Streda

Nemocnica s poliklinikou
Hematologicko - transfúzne oddelenie
Veľkoblahovská 23
929 01  Dunajská Streda
Tel: 031/ 552 2444, 557 1265, 557 1256

Primár: MUDr. Ladislav FEKETE
Lekár: MUDr. Kissová

 

Galanta

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša
Hematologicko - transfuziologické oddelenie
Hodská 373/38
924 22  Galanta
Tel: 031/ 783 3111, 783 3235, 783 3339

Primár: MUDr. Erika SLOBODOVÁ

 

Gelnica

Nemocnica s poliklinikou
Hematologická ambulancia
Nemocničná 33
056 01  Gelnica
Tel: 053/ 482 1651, 482 1444, 482 1445, 482 1447

Primár: MUDr. PISÁKOVÁ
Lekár: MUDr. Mudroňová

 

Humenné

Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o.
Hematologicko – transfuziologické oddelenie
Nemocničná 7
066 01  Humenné
Tel: 057/ 7706 183, 7706 581, 7706 314, 7706 538

Primár: MUDr. Valéria BAŠISTOVÁ
Lekár: MUDr. Agáta Macková; MUDr. Alena Rovňaková

 

Ilava

Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Hematologická ambulancia
Štúrova 3
019 01  Ilava
Tel: 042/ 446 6999, 446 4996, 446 6259

Lekár: MUDr. M. VAZOVANOVÁ

 

Kežmarok

Alpha medical a.s.
Hematologická ambulancia
Hviezdoslavova 27
060 01  Kežmarok
Tel: 0918 400 265

Lekár: MUDr. Viera KSIAŽEKOVÁ

 

Komárno

FORLIFE n.o. Nemocnica Komárno
Hematologicko - transfúzne oddelenie
Mederčská č. 39
945 75  Komárno
Tel: 035/ 7909 323, 7909 361, 7909 541, 790 9360

Primár: MUDr. Elena HRABOVSKÁ
Lekár: MUDr. Enikó Radi

 

Košice

Centrá komplexnej starostlivosti pre dospelých v Košiciach:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Klinika hematológie a onkohematológie LF UPJŠ a FN
Tr. SNP 1
041 90  Košice
Tel: 055/ 640 4426

Primár: MUDr. Natália ŠTECOVÁ

 

Fakultná nemocnica L. Pasteura
IV. Interná klinika
Hematologická ambulancia
Rastislavova 43
041 90  Košice
Tel: 055/ 615 2133, 615 2136, 615 2136

Primár: MUDr. J. LAZÚR
Lekár: MUDr. Adriana Krotká

 

Neštátna hematologická ambulancia:

Hebea s.r.o.
Špecializovaná hematologická ambulancia
MUDr. Beáta Beňová
Brigádnická 2
040 11  Košice
Tel: 0915 914 649

Lekár: MUDr. Beáta BEŇOVÁ

 

Centrá komplexnej starostlivosti pre deti v Košiciach:

Detská fakultná nemocnica
II. klinika detí a dorastu
Hematologická ambulancia
Tr. SNP 1
040 11  Košice
Tel: 055/ 640 3999, 640 2256, 640 2681, 640 4518

Lekári: MUDr. Natália Galóová, MUDr. Kamila TREBUŇOVÁ 

 

Neštátna hematologická ambulancia:

HEMO MEDIKA, s.r.o.
Trieda SNP č. 1
040 01 Košice
Tel: 055/ 789 8451

Primár: Doc. MUDr. Mária HULÍKOVÁ, PhD.
Lekár:   MUDr. Janka Hulíková

 

Levice

Nemocnica s poliklinikou Levice, n.o.
Hematologicko-transfúzne oddelenie
SNP 19
934 01  Levice
Tel: 036/ 637 9499, 637 9270, 637 9156

Primár: MUDr. Jozef VARGA
Lekár: MUDr. Ľubomila Kubovičová

 

Levoča

NsP Levoča, a.s.
Hematologicko-transfúzne oddelenie
Probstnerova 2
054 01  Levoča
Tel: 053/ 451 2254
Fax: 053/ 451 2254

Primár: MUDr. Rastislav OSIF
Lekár: Mgr. Mária Sakmárová

 

Liptovský Mikuláš

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu
Hematologicko - transfuziologické oddelenie
Palúčanska 25
031 23  Liptovský Mikuláš
Tel: 044/ 556 3398, 556 3256, 556 3395

Primár: MUDr. Alexandra ZEMANČÍKOVÁ
Lekári: MUDr. Jozef Kyčina; MUDr. Zlatica Čajková 

 

Lučenec

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Oddelenie hematológie a transfuziológie
Námestie republiky 15
984 39  Lučenec
Tel: 047/ 4311 333, 4311 270

Primár: MUDr. Mária MIČKOVÁ
Lekár: MUDr. Jana Migasová

 

Martin

Národné centrum hemostázy a trombózy
Klinika hematológie a transfuziológie
Martinská fakultná nemocnica
Kollárova 2
036 59 Martin
Tel: 043/ 413 3308
Fax: 043/ 413 2061

Vedúci centra: Prof. MUDr. Peter KUBISZ, DrSc.
Lekári: Doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, MUDr. Edita Haľáková, MUDr. Ivana Plameňová

 

Michalovce

NsP Štefana Kukuru v Michalovciach, n.o.
Hematologicko- transfuziologické oddelenie, Hematologická ambulancia
Špitálska 2
071 01  Michalovce
Tel: 056/ 641 6285, 641 6361, 641 6377, 641 6337

Primár: MUDr. Ingrid MRÁZOVÁ
Lekári: MUDr. Mária Očovská; MUDr. Margita Linková

 

Nitra

Fakultná nemocnica
Hematologické oddelenie
Špitálska 6
949 01  Nitra
Tel: 037/ 654 5433, 654 5861

Primár: MUDr. Miroslav ŠIMEK, PhD.
Lekár: MUDr. Hilda Šajgalíková, PhD.

 

Nové Mesto nad Váhom

NsP Nové Mesto n/V. n.o.
Hematologická amb. a hematolog.lab.
Dibrovova 8
915 31  Nové Mesto nad Váhom
Tel: 032/ 774 0354

Primár: MUDr. Mária KOVÁČOVÁ

 

Nové Zámky

Fakultná nemocnica s poliklinikou
Ústav hematológie
Slovenská 11/A
940 01  Nové Zámky
Tel: 035/ 691 2201, 691 2734
Fax: 035/ 642 1329

Primár: MUDr. Alexander VARGA

 

Partizánske

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Hematologicko - transfuziologické oddelenie
Nová nemocnica 511
958 14  Partizánske
Tel: 038/ 749 8878, 749 2217

Primár: MUDr. Katarína LEHOCKÁ

 

Piešťany

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Hematologicko - transfuziologické oddelenie
Winterova 66
921 63  Piešťany
Tel: 033/ 795 1111
Fax: 033/ 774 1200

Primár: MUDr. Daniela KLEPANCOVÁ

 

Poprad

Nemocnica Poprad, a.s.
Hematologické oddelenie s krvnou bankou
Banícka 803/28
058 01  Poprad
Tel: 052/ 712 5690, 712 5274

Primár: MUDr. Božena FRANČEKOVÁ

 

Považská Bystrica

Nemocnica s poliklinikou
Hematologicko-transfuziologické oddelenie
Nemocničná 986
017 26  Považská Bystrica
Tel: 042/ 430 4415, 430 4217

Primár: MUDr. Marta KAVECKÁ
Lekári: MUDr. Anastázia Harantová; MUDr. Mária Schultzová

 

Prešov

FNsP J.A. Reimana
Hematologické oddelenie
Hollého 14
080 01  Prešov
Tel: 051/ 701 1883

Primár: MUDr. Stanislav PALÁŠTHY
Lekári: MUDr. Ľubica Forraiová; MUDr. Jana Turčanová

 

Detská klinika FNsP Prešov
Hematologická ambulancia
Hollého 14
080 01  Prešov

Primár: MUDr. Gertrúda TURLÍKOVÁ

 

Revúca

Revúcka medicínsko-humanitná, n.o.
HTO - NsP
Litovelska 25
050 01  Revúca
Tel: 058/ 483 3350
Fax: 058/ 483 3312

Primár: MUDr. Eva SUCHÁČOVÁ

 

Rimavská Sobota

Nemocnica s poliklinikou Rimavská Sobota n.o.
Hematologické oddelenie
Šrobárova 1
979 12  Rimavská Sobota
Tel: 047/ 561 2112, 561 2113, 561 2114, 561 2111, 562 3437
Fax: 047/ 562 3437

Primár: MUDr. A. KUČÁKOVÁ

 

Rožňava

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory a.s.
Hematologická ambulancia
Špitálska 1
048 01  Rožňava
Tel: 058/ 771 1111, 777 1489

Primár: MUDr. Jarmila BALUŠÍKOVÁ

 

Ružomberok

Ústredná vojenská nemocnica SNP
Hematologické oddelenie
Generála Miloša Vesela 21
034 26  Ružomberok
Tel: 044/ 438 2408, 438 2414, 438 2402

Primár: MUDr. Juraj MITURA
Lekár: MUDr. Marika Lorenčíková

 

Senica

Poliklinika Senica n.o.
Záchranná zdravotná služba
Sotinská 1588
905 11  Senica
Tel: 034/ 651 3051, kl. 272

Primár: MUDr. Danka PRAŽIENKOVÁ

 

Skalica

Nemocnica s poliklinikou
Hematolocgická ambulancia
Koreszkova 9
909 82  Skalica
Tel: 034/ 664 5048

Primár: MUDr. Anna MEDEKOVÁ
Lekári: MUDr. Ľubica Binčíková; MUDr. Dušan Kožíšek

 

Spišská Nová Ves

NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Hematologicko – transfúzne oddelenie
Janského 1
052 71  Spišská Nová Ves
Tel: 053/ 419 9111, 419 9280
Fax: 053/ 442 1066

Primár: MUDr. Štefánia BEVILAQUOVÁ

 

Svidník

Nemocnica arm. Generála L. Svobodu Svidník, n.o.
Hematologicko-onkologická ambulácia
ul. MUDr. Pribulu 1
089 01  Svidník
Tel: 054/ 786 0617, 786 0434

Vedúci lekár: MUDr. Erika HNATOVÁ

 

Šaľa

Hematology s.r.o.
Hematologická ambulancia
Nemocničná 1
927 19  Šaľa
Tel: 031/ 7730 513

Primár: MUDr. Petr ORNST

 

Topoľčany

Nemocnica Augustina Stummera Topoľčany n.o.
Hematologické oddelenie
Pavlovova 17
955 20  Topoľčany
Tel: 038/ 535 1351, 535 1353, 535 1352

Primár: MUDr. Dušan REMEŇ

 

Trebišov

NsP a.s. Trebišov
HTO - Hematologická ambulancia
SNP 1079/76
075 01  Trebišov
Tel: 056/ 666 0200

Primár: MUDr. Marta KVOČÁKOVÁ
Lekár: MUDr. Terézia Dvorová

 

Trenčín

Fakultná nemocnica
Hematologická ambulancia
Legionárska 28
911 71  Trenčín
Tel: 032/ 656 6502

Vedúci lekár: MUDr. Janka GUTIKOVÁ
Lekári: MUDr. Daniela Večeřová; MUDr. Lenka Hanková; MUDr. Ivana Babušková;
             MUDr. Nataša Chovancová 

 

Trnava

Fakultná nemocnica
Hematologické oddelenie
Žarnova 11
917 75  Trnava
Tel: 033/ 593 8740, 593 8739, 593 8769, 593 8711

Primár: MUDr. Andrea LABANCOVÁ
Lekári: MUDr. Elena Kružliaková; MUDr. Ľubica Škopková

 

Trstená

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
HTO - Hematologická ambulancia
Ul. Mieru 549/16
028 01  Trstená
Tel: 043/ 530 7250
Fax: 043/ 539 2449

Primár: MUDr. Marta BIRÁSOVÁ

 

Veľký Krtíš

Neštátna interná a hematologická ambulancia
Banícka 2
990 01  Veľký Krtíš
Tel: 0907 829 737

Lekár: MUDr. Klára Kollárová

 

Vranov nad Topľou

Vranovská nemocnica n.o.
Hematologicko - transfuziologické oddelenie
M.R. Štefánika 187/177 B
093 01  Vranov nad Topľou
Tel: 057/ 486 5266, 486 5429
Fax: 057/ 442 2459

Primár: MUDr. Beáta PACANOVÁ
Lekár: MUDr. Kamil Diľ

 

Zlaté Moravce

Mestská nemocnica Prof. MUDr. R. Korca
HTO - Hematologická ambulancia
Bernolákova 4
953 34  Zlaté Moravce
Tel: 037/ 690 5295
Fax: 037/ 642 5151

Primár: MUDr. Mária KONČÁLOVÁ

 

Žilina

NsP Žilina
Hematologické oddelenie
Vojtecha Spanyola 43
012 07  Žilina
Tel: 041/ 511 0344

Primár: MUDr. Eva DRAHOŠOVÁ
Lekári: MUDr. Valéria Broďániová; MUDr. Martin Činčura