Predbežná správa verejnej zbierky 000-2017-006620

Verejná finančná zbierka sa vykonávala na celom území Slovenskej republiky od 15. februára 2017 do 31. decembra 2017 a bola vykonaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte zbierky číslo SK05 0200 0000 0034 5406 3157 zriadenom vo VÚB, a.s., ktoré boli získané:

- zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 15. februára 2017 do 31. decembra 2017,
- zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 v období od 15. februára 2017 do 31. decembra 2017; príspevkom z ceny zasielaných darcovských správ SMS bude 1,92 eura z ceny jednej darcovskej správy SMS a tieto príspevky musia byť odvedené na osobitný účet do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky,
- zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 15. februára 2017 do 31. decembra 2017,
- zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 10. marca 2017 do 23. marca 2017.

 

Verejná finančná zbierka bola vykonávaná nasledovnými spôsobmi:

- zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 v období od 15. februára 2017 do 31. decembra 2017,
- zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 15. februára 2017 do 31. decembra 2017,
- zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 10. marca 2017 do 23. marca 2017.

 

Hrubý výnos verejnej zbierky podľa spôsobu vykonávania zbierky:

Hrubý výnos zasielaním darcovských správ SMS 105,60 €
Hrubý výnos zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek 1 279,73 €
Hrubý výnos zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek 3 876,13 €
Hrubý výnos verejnej zbierky spolu:     5 261,46 €