Predbežná správa verejnej zbierky 000-2016-005064

Verejná finančná zbierka sa vykonávala na celom území Slovenskej republiky od 15. februára 2016 do 31. decembra 2016 a bola vykonaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte zbierky číslo SK06 0200 0000 0017 9499 4151 zriadenom vo VÚB, a.s., ktoré boli získané:

- zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 15. februára 2016 do 31. decembra 2016,
- zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 v období od 15. februára 2016 do 31. decembra 2016; príspevkom z ceny zasielaných darcovských správ SMS bude 1,92 eura z ceny jednej darcovskej správy SMS a tieto príspevky musia byť odvedené na osobitný účet do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky,
- zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 15. februára 2016 do 31. decembra 2016,
- zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 11. marca 2016 do 24. marca 2016.

 

Verejná finančná zbierka bola vykonávaná všetkými spôsobmi:

- zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 15. februára 2016 do 31. decembra 2016,
- zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 v období od 15. februára 2016 do 31. decembra 2016,
- zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 15. februára 2016 do 31. decembra 2016,
- zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 11. marca 2016 do 24. marca 2016.

 

Hrubý výnos verejnej zbierky podľa spôsobu vykonávania zbierky:

Hrubý výnos zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky     7,00 €
Hrubý výnos zasielaním darcovských správ SMS 142,08 €
Hrubý výnos zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek 670,27 €
Hrubý výnos zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek 5 340,91 €
Hrubý výnos z úrokov 0,16 €
Hrubý výnos verejnej zbierky spolu:     6 160,42 €