I. Edukačný workshop SHZ pre mládež

Akciu pod názvom „Daj si profylaxiu; zbaľ si veci a pridaj sa k nám na víkend v Liptovskom Mikuláši“ organizuje Slovenské hemofilické združenie na prelome marca a apríla 2017 ako pilotné podujatie zamerané na edukáciu mladých členov združenia.

Hlavným cieľom workshopu je aktívne zapojenie mladých do činnosti SHZ, ktoré kontinuálne pracuje na rozširovaní svojích aktivít. Zároveň bude predstavená činnosť SHZ, Európskeho hemofilického konzorcia (EHC) a Svetovej federácie hemofílie (WFH). Workshop bude organizovaný interaktívnou formou, ktorá bude viesť k efektívnej komunikácií medzi účastníkmi. V neposlednom rade bude toto stretnutie zamerané na zlepšovanie vzťahov medzi mladežníkmi, ktorí sa chcú angažovať do diania pacientskej organizácie.

 

Podrobnosti:

Miesto:                                     Liptovský Mikuláš

Termín konania:                       31.3. – 2.4. 2017

Termín podania prihlášok:        12.2.2017

Cena:                                        bez poplatku

 

Podmienky účasti:

  • člen SHZ
  • vek od 18 do 25 rokov
  • príchod v piatok 31.3. medzi 16:00 a 17:30 hod.

Prihlášku je možné podať v stanovenom termíne prostredníctvom online formuláru. Prihlásenie je záväzné.

Počet miest je limitovaný. V prípade zvýšeného záujmu nemôžeme garantovať účasť. Uprednostnení budú pacienti s hemofíliou, von Willebrandovou chorobou alebo iným vrodeným krvácavým ochorením.

SHZ preplatí účastníkom cestovné náklady vlakovou/autobusovou dopravou, ubytovanie v 2-lôžkovej izbe, stravovanie počas workshopu a sprievodné akcie programu.