XVI. spoločenské stretnutie

Slovenské hemofilické združenie organizuje už v poradí XVI. spoločenské stretnutie hemofilikov. 

Hlavnými cieľmi stretnutia sú:
- priateľské stretnutie členov Slovenského hemofilického združenia v nepracovnej atmosfére,
- poďakovanie všetkým členom za ich prácu a priazeň,
- poďakovanie všetkým sponzorom a sympatizantom nášho združenia.

XVI. spoločenské stretnutie Slovenského hemofilického združenia, sa uskutoční dňa 23. januára 2016 so začiatkom o 18.00 hodine v penzióne Čierna pani v Martine (www.penzion-cierna-pani.sk).

Program stretnutia: 
18,00 hod. - Otvorenie 
19,00 hod. - večera 
20,00 hod. - kultúrny program a zábava 
22,30 hod. - druhé jedlo 
23,00 hod. - zábava 
24,00 hod. - tombola 
01,00 hod. - zábava 
02,00 hod. - občerstvenie a zábava 
05,00 hod. - ukončenie 

Poplatok za stretnutie na osobu:
15 EUR - pre člena SHZ, 
15 EUR - pre partnera člena SHZ - u oboch je v cene zahrnuté aj ubytovanie, 
35 EUR - pre ostatných účastníkov - ubytovanie nezabezpečujeme. 

Účasť na stretnutí je pre osoby od 15 rokov. 

V cene je zahrnuté:
Aperitív, predjedlo, polievka, 1. hlavné jedlo, 2. hlavné jedlo, 2x káva, zákusky, 1/2 l vína, slané.

Ako môžete získať pozvánku na toto stretnutie? 
Záujemcovia o účasť na XVI. hemofilickom stretnutí SHZ zašlú návratku, ktorá je v závere tohto pozvania na adresu predsedu SHZ do 6. januára 2016. Keďže, kapacita účastníkov je limitovaná na počet 90 osôb, postupne ako budú chodiť návratky, Vám budú zaslané informácie na zaplatenie poplatku a po uhradení Vám budú zaslané pozvánky na XVI. stretnutie SHZ, ktoré budú pri vstupe platiť ako vstupenky.

Ešte raz upozorňujeme, že pozvánky sa budú rozdeľovať podľa poradia ako budú uhradené poplatky a tak neváhajte a čím skôr zašlite návratky! Je možné, že z kapacitných dôvodov nebudeme môcť uspokojiť všetkých záujemcov! 

Na stretnutie s Vami sa srdečne teší Organizačný výbor pod vedením p. Aleny Šrámkovej.

Záujemcovia o stretnutie sa môžu hlásiť záväznou prihláškou, vypísaním na tejto stránke po kliknutí na: "Prihláška na stretnutie" alebo stiahnutím prihlášky dole najneskôr do 6. januára 2016 a zaslaním na e-mailovú adresu SHZ: shz@shz.sk Stiahnite si! 

Návratka - prihláška na ples: NÁVRATKA - PRIHLÁŠKA NA STRETNUTIE SHZ
Po vypísaní zašlite na adresu shz@shz.sk, resp. predsedu SHZ.