Prihláška - jesenné stretnutie s odborníkmi

 

Prihláška - VI. Jesenné stretnutie s odborníkmi - 2020

 

11. - 12. september 2020, Šport Hotel, Donovaly 

 

(ulica a číslo domu)

Príchod

Dajte nám vedieť Váš predpokladaný príchod na Šport Hotel.

:

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) udeľujem súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov Slovenskému hemofilickému združeniu, so sídlom Antolská 11, 851 07 Bratislava.

Poskytnuté údaje môžu byť spracované a uchované za účelom činnosti združenia, ktoré zaisťuje pomoc ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením, a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, kontaktnej emailovej adresy, telefónneho čísla.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujem svoj výslovný súhlas.

Súhlas udeľujem do konca roka 2020 a následných 10 rokov a som si vedomý(a), že súhlas je dobrovoľný a tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

 

Odoslaním formulára sa záväzne prihlasujem na Jesenné stretnutie s odborníkmi.
 
Upozornenie: Prihláška je odoslaná vtedy ak sa Vám jej obsah vrátil na email uvedený v prihláške.