Prihláška za člena SHZ

VYPLŇUJTE S DIAKRITIKOU. 

(ulica a číslo ulice)

Súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov pre potreby
Slovenského hemofilickéh združenia.
Osobné údaje chránené v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z.

 

Odoslaním formulára sa záväzne prihlasujem za člena SHZ.

 

CAPTCHA
Táto otázka je kvôli testu, či ste ľudský návštevník, aby sa predišlo automatickým odoslaniam spamu.
Vyplňte políčko správnou odpoveďou