REHABILITAČNÉ POBYTY - LETO 2019 - Prihlasovanie otvorené

 

XIX. REHABILITAČNO-EDUKAČNÝ TÁBOR DETÍ S VRODENÝM KRVÁCAVÝM OCHORENÍM PREDŠKOLSKÉHO VEKU S RODIČOM

Tábor je pre dieťa do 6 rokov s rodičom.

2% daň

Venujte nám 2% z dane

OPÄŤ ROZSVIETIME ČERVENÉ SVETLÁ - SVETOVÝ DEŇ HEMOFÍLIE 2019

V stredu 17. apríla 2019 si pripomíname Svetový deň hemofílie. Slovenské hemofilické združenie sa pripája k celosvetovej iniciatíve "Rozsvieťme červené svetlá" za účelom zvyšovania povedomia o hemofílii.

PROJEKT ZRÝCHLENIA IDENTIFIKÁCIE PACIENTA S VRODENÝM KRVÁCAVÝM OCHORENÍM NA MIESTE DOPRAVNEJ NEHODY

Dopravná nehoda predstavuje kritickú situáciu, ktorej účastníci sú priamo ohrození na živote. Ak je účastníkom dopravnej nehody pacient s vrodeným krvácavým ochorením, riziko ohrozenia života pacienta je niekoľkonásobne vyššie.

Predbežná správa verejnej zbierky 000-2018-006039

Verejná finančná zbierka sa vykonávala na celom území Slovenskej republiky od 15. februára 2018 do 31. decembra 2018 a bola vykonaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte zbierky číslo SK06 0200 0000 0017 9499 4151 zriadenom vo VÚB, a.s., ktoré boli získané:

Syndikovať obsah