Rehabilitačné pobyty pre rok 2015

XV. Rehabilitačno – vzdelávací pobyt pre detí s vrodeným krvácavým ochorením do 6 rokov s rodičom

Hlasujte za Slovenku roka 2015 - doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

Medzi nominovanými na Slovenku roka 2015 v kategórii Zdravotníctvo je aj doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD., vedúca Národného hemofilického centra a prednostka Kliniky hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB v Bratislave.

2% daň

Venujte nám 2% z dane

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít, t.j. aj pre Slovenské hemofilické združenie.

Benefičný koncert - 5.5.2015 v Nových Zámkoch

Základná umelecká škola v Nových Zámkoch
v spolupráci s Katolíckou spojenou školou v Nových Zámkoch

Vás pozýva  na

 Benefičný koncert,

HEMO-HYMNA

HEMO – HYMNA

Máme život v krvi

Videoklip detí XXIII. letného tábora Slovenského hemofilického združenia

https://www.youtube.com/watch?v=hQkOU7hWuEI

Syndikovať obsah